BOENDEINFORMATION

Vi erbjuder lägenheter och kommersiella lokaler i Norrland

Vid inflyttning

Innan inflyttningen har Du fått nycklar och deltagit i besiktningen av lägenheten. Om det finns brister och fel som behöver åtgärdas av oss, ex.vis omtapetsering, så görs detta så snabbt som möjligt. Det kan då innebära att Du har flyttat in i lägenheten innan detta görs, men det ger i normalfallet ingen reduktion av hyran.

Hyran

Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. I regel delar vi ut avier för varje kvartal, som betalas löpande varje månad.

Felanmälan

Om du har något fel i lägenheten så kontaktar du hyresvärden.

Sophantering

Sortera soporna i de fraktioner som gäller. Då hjälper vi alla till att minimera påverkan på vår miljö.

Tvättstugorna

Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finnes. Respektera de tvättider som gäller.

Vad är störande?

I hyreslagen uttrycks: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om Du blir störd, så ta kontakt med den störande och tala om att Du störs. Hjälper inte detta, så kontakta oss, så ska vi tillsammans lösa problemet. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Kan inte problemet lösas, så kontaktar vi Hyresnämnden.

Lägenhetsbyte

Vi förmedlar inga interna eller externa lägenhetsbyten.

Andrahandsuthyrning

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning mister Du hyresrätten.

Uppsägning

Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt.

När du flyttar

Lägenheten inklusive balkong och lägenhetsförråd ska vara noggrant städad och rengjord. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Besiktning av lägenheten skall i normala fall göras när lägenheten är städad och efter överenskommelse med hyresvärden. Samtliga nycklar som hör till lägenheten återlämnas efter besiktning, senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen eller enligt överenskommelse med hyresvärden. Entréer, uteplatser, bilplatser Varje hyresgäst ska hålla sin entré, uteplats eller bilplats städad och ren från snö och is.